Sunday , 21 October 2018

…तो भारत महान कड़े तै होग्या ?

…तो भारत महान कड़े तै होग्या ?

गाम मैं सते, फते, नफे, सविता, सरिता, कविता अर धापां ताई, शनिचर नै सब बैठक मैं आये अर आराम तै बैठ कै दुःख-सुख की बतलाये अक न्यारे ढाल के आंकड़े कठ्ठे करकै ल्यावण की ज़िम्मेदारी किस क ...

Read More »
scroll to top